Tramitació títol DECA Educació Secundària i Batxillerat

Cada alumne/a un cop finalitzat els seus estudis, tramitarà el títol corresponent directament a la Conferencia Episcopal Española. Abans de fer cap tràmit/pagament cal que cada alumne/a es posi en contacte amb Secretaria per fer una revisió del seu expedient.

 

Documentació necessària:

(http://www.conferenciaepiscopal.es/documentacion-necesaria-para-la-obtencion-de-la-deca/)

- Fotocòpia compulsada del/s Títol/s (o del justificant de pagament de les taxes del títol) segons la formació acadèmica:

Baccalaureautus in Theologia o Licenciatus in Theologia

Baccalaureatus in Scientiis Religiosis con reconocimiento civil

Grau/Llicenciatura Civil + Diplomatus/Baccalaureatus in Scientiis Religiosis

- Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb totes les assignatures cursades i crèdits (sol·licitar a Secretaria) (Per a l’emissió del títol, s’ha de poder comprovar els 18 ECTS de les assignatures de Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica dirigides a l’obtenció de la DECA)

- Partida de Baptisme original (A partir del dia 1 de setembre de 2016, totes les partides hauran de ser legalitzades i tenir menys de 6 meses d’antiguitat —des de la data d’emissió a la parròquia)

- Fotocòpia compulsada del DNI (les dues cares del DNI impreses)

- Còpia del justificant de pagament de les taxes dels drets del títol (cal fer un ingrés de 60€ al següent compte: Banco Santander IBAN ES41-0049-5814-4423-1602-0709; Beneficiari: Conferencia Episcopal Española; Concepte: DECA + Nom i cognoms de la persona que sol·licita el títol)

- Imprès de sol·licitud degudament omplert (Descarregar sol·licitud)

- Declaració responsable degudament omplerta i signada (Descarregar declaració responsable)

 

Adreça d’enviament:

Departamento de Títulos D.E.C.A.

Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis

Conferencia Episcopal Española

C/ Añastro, 1 – 28033 MADRID

 

Enviament dels Títols de la DECA

- Enviament per servei de missatgeria, amb despeses a càrrec del sol·licitant

- Temps de tramitació estimat: 3 mesos


El certificat acadèmic el podeu sol·licitar a la Secretaria de l'Institut mitjançant la presentació del document corresponent (podeu descarregar-lo en aquesta mateixa secció). Cal tenir present que els certificts han d'estar degudament revisats i signats. Això vol dir que la seva tramitació NO podrà ser immediata. En cas que necessiteu aquesta documentació per a una data concreta, caldrà sol·licitar-la amb un mínim d'antel·lació.

Per a la compulsa de la documentació necessària caldrà portar a Secretaria una fotocòpia i l'original del document a compulsar.

 

 

Última actualització: 30 de juliol de 2016SOL·LICITUD CEE - DECA SECUNDÀRIADECLARACIÓ RESPONSABLE DECA SECUNDÀRIA - CEE

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com