Tramitació títol Batxillerat/Grau i Llicenciatura/Màster

Batxillerat en Ciències Religioses

Una vegada assolits tots els requisits per a l’obtenció del Batxillerat en Ciències Religioses l'INSAF expedirà un certificat que així ho acrediti.  Serà necessari que l'alumne/a ompli la sol·licitud corresponent (que podeu descarregar en aquest mateix apartat) i ho presenti a la Secretaria de l'INSAF juntament al el resguard de pagament de les taxes corresponents.


Per a iniciar les tràmts de l'expedició del títol de Grau o Llicenciatura en Ciències Religioses cal omplir les instàncies corresponents (que podreu descarregar en aquest mateix apartat) i presentar-les a Secretaria juntament amb la següent documentació:

- 4 Fotocòpies del DNI (les dues cares del DNI impreses) + original

- 4 Suplements europeus al títol (SET) un cop feta la revisió expedient (sol·licitar a Secretaria)

- 2 Sol·licituds de reconeixement del títol a la CEE (descarregar)

- 2 Sol·licitud de reconeixement del títol a MEC (descarregar)

- Resguard de pagament de les taxes


insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com