Tramitació títol Batxillerat/Grau i Llicenciatura/Màster

Batxillerat en Ciències Religioses

Una vegada assolits tots els requisits per a l’obtenció del Batxillerat en Ciències Religioses l'INSAF expedirà un certificat que així ho acrediti.  Serà necessari que l'alumne/a ompli la sol·licitud corresponent (que podeu descarregar en aquest mateix apartat) i la presenti a la Secretaria de l'INSAF juntament al el resguard de pagament de les taxes corresponents.


Per a iniciar les tràmts de l'expedició del títol de Grau o Llicenciatura/Màster en Ciències Religioses cal omplir la instància corresponent (que podreu descarregar en aquest mateix apartat) i presentar-la a Secretaria juntament al el resguard de pagament de les taxes corresponents.

SOL·LICITUD CERTIFICAT BATXILLERATSOL·LICITUD TÍTOL I Suplement Europeu del títol (set)

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com