Curs 2018-2019

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 2 ECTS

45 €

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 4 ECTS

90 €

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 6 ECTS

135 €

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 2 ECTS (Alumnes oients)

40 €

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 4 ECTS (Alumnes oients)

80 €

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 6 ECTS (Alumnes oients)

120 €

Curs sencer (60 ECTS)

900€

Mig curs (30 ECTS)

500€

Assignatura convalidada

25 €

Assignatura adaptada

15 €

Certificat d’estudis realitzats

25 €

Altres certificats

 15 €

Exàmens de 3a i 4a convocatòria

25 €

Càrrec pel retard en el pagament de la matrícula

25 €

Càrrec per a recuperar els drets a examen per retard en els pagaments de matrícula

50 €

Taxes proves d’accés a la universitat (FTC)

115

Certificat final Batxillerat

25 €

Drets del títol de Batxillerat/Grau

150 €

Drets del títol de Llicenciatura

200 € 

Presentació de l’esquema de Tesina

150 €

Lliurament del treball de Tesina

300 €

Quota anual d’elaboració de Tesina (a partir del segon curs)

100 €

Cursos de formació permanent del professorat: 20 hores

65 €

Cursos de formació permanent del porfessorat: 40 hores

105€

Certificats per a tramitar la DECA Ed. Infantil i Primària

30€

Certificats per a tramitar la DECA d' ESO i Batxillerat

60€

Un curs de l'Aula de la Gent Gran

15 €

Tres cursos de l'Aula de la Gent Gran

30€

Assegurança

2 €

Taxes de secretaria per quadrimestre / curs sencer

15 € / 30 €

Preu per ECTS  (Batxillerat i Llicenciatura en Ciències Religioses)             

22,50 €

Preu per ECTS (Alumnes oients) 

20 €

 

El pagament de la matrícula es podrà fraccionar en dues quotes per cada quadrimestre:

- Primer Quadrimestre: 1a meitat abans del 5/octubre/2018  i 2a meitat abans del 14/desembre/2018

- Segon Quadrimestre: 1a meitat abans del 22/febrer/2019 i 2a meitat abans del 10/maig/2019

El retard del pagament de la matrícula en els terminis establerts suposarà un increment de 25,00€.

Si l’alumne no ha pagat la totalitat de la matrícula abans de l’inici del període d’exàmens de la primera convocatòria perd la convocatòria; en el cas que l’alumne vulgui examinar-se en les convocatòries successives haurà de pagar una taxa de 50,00€.

Dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des del primer dia lectiu del quadrimestre, l’alumne pot retirar la seva sol·licitud de matriculació a una o més assignatures amb el retorn íntegre de les taxes acadèmiques corresponents, excepte les taxes de Secretaria.

 

Taxes assignatures DECA:

1000D

Religió, cultura i valors

162,00 €

1003D

El missatge cristià

162,00 €

1004D

L'Església, els sagraments i la moral

162,00 €

1005D

Pedagogia i didàctica de la religió

 162,00 €

 

Preu total matrícula de 12 ECTS (tot curs 2018/2019 - taxes no incloses)

300,00 €


Calendari exàmens setembre 2018

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com