Moderador

Moderador

Excm. i Rvdm. Dr. Jaume Pujol i Balcells,
Arquebisbe Metropolità de Tarragona i Primat.

"L'època actual es caracteritza per una alta valoració de l'educació i de la cultura. Per exemple, som ben conscients de la necessitat de posseir una formació tècnica o professional qualificada per exercir amb eficàcia la funció que ens correspon en la vida social.


La formació religiosa i humanística és encara més important, perquè mira el desenvolupament integral de les persones. L'ésser humà és l'única criatura sobre la terra capaç de conèixer i estimar el Creador: per a aquest fi ha estat creat, i aquesta és la raó fonamental de la seva dignitat.
El concili provincial Tarraconense, seguint l'ensenyament del concili Vaticà II, va fer «una crida urgent» a tots els fidels encoratjant-los a cercar «la formació necessària per poder donar testimoni de la fe i desenvolupar llur santificació en les situacions ordinàries de la vida (treball, família, medi ambient, vida social, cultural, política...), amb una actitud transformadora de la societat d'acord amb els valors evangèlics» (CPT n. 25)
Els estudis filosòfics, teològics i humanístics que ofereix l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF) són camins molt adients per assolir i mantenir viva aquesta formació, que necessitem per enfortir la pròpia fe i que ens capacita per dur a terme la gran missió de portar l'evangeli a tota la societat".

Biografia:

El Dr. Jaume Pujol Balcells va néixer a Guissona (Bisbat d'Urgell) el 8 de febrer de 1944. Fou ordenat sacerdot el 5 d'agost de 1973 a la Pontifícia Basílica de San Miguel de Madrid.
És Doctor en Ciències de l'Educació per la Universitat de la Santa Creu de Roma, i Doctor en Teologia per la Universitat de Navarra.
Expert en ciències pedagògiques i catequètiques. El 15 de juny de 2004 va ser nomenat Arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat pel Papa Joan Pau II.
El 19 de setembre de 2004 va ser consagrat Bisbe a la Catedral Metropolitana i Primada de Tarragona.


Calendari exàmens setembre 2018

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com