INAUGURACIÓ CURS 2015-2016

 INAUGURACIÓ CURS 2015-2016

L’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF) ha inaugurat, aquest dijous 22 d’octubre, el curs acadèmic 2015-2016, acte que ha comptat amb la presència del Dr. Xavier Romero Galdeano (Gironella, 1970), consiliari de la Delegació diocesana de Catequesi del bisbat de Solsona, qui ha impartit la lliçó inaugural. L’acte d’inauguració s’ha iniciat amb la celebració de l’eucaristia presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, a la capella major del Seminari de Tarragona.

Per Mn. Xavier Romero el decret conciliar Ad Gentes «toca l’essència de l’Església, és un bàlsam d’aire fresc que apel·la a la responsabilitat de tothom.» Aquest decret, segons el Dr. Romero, ha clarificat bé la dinàmica del procés evangelitzador que parteix d’una acció missionera, seguida d’una acció catequètica per, finalment, arribar a l’acció pastoral. «El procés evangelitzador és complex i dinàmica ja que se segueix la gradualitat de la fe que es com es troba en els fidels. El decret conciliar Ad Gentes ha clarificat bé la dinàmica d’aquest procés: testimoni cristià, diàleg i presència de la caritat (n. 11-12), anunci de l’Evangeli o crida a la conversió (n. 13), catecumenat i iniciació cristiana (n. 14) i formació de la comunitat cristiana, per mitjà dels sagraments, amb els seus ministeris (n. 15-18)», va explicar.

En l’acte es va fer lectura de la memòria del curs 2014-2015, a càrrec del director de ’Institut, Dr. Joan Miquel Bravo i, el Llic. Jaume Gené, vicedirector de l’Institut, va lliurar els títols corresponents als alumnes que el curs passat van obtenir graus de diplomatura o llicenciatura a l’Institut.

El Sr. Arquebisbe, en el seu parlament d’inauguració del curs acadèmic, va fer esment d’alguns actes significatius en la vida eclesial i, de retruc, en el món civil com ara la creació de l’Ateneu Universitari Sant Pacià a Barcelona, la XIV Assemblea General Ordinària del Sínode sobre el tema «La vocació i la missió de la família en l’Església i el món contemporani», la clausura del cinquè centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús, la nota dels bisbes de Catalunya abans de les eleccions del passat 27 de setembre o l’acollida de refugiats responent a la crida del Papa Francesc. «Són, sens dubte, moltes qüestions relacionades amb la doctrina social de l’Església i que l’Institut ha de continuar treballant», va dir. També va aprofitar la seva intervenció per agrair la dedicació de Mn. Antoni Pérez de Mendiguren com a director en funcions de l’Institut durant tot aquest any.

L’acte va comptar del rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona, Dr. Armand Puig; el degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Joan Planellas; el Vicerector d’Universitat i Societat de la Universitat Rovira i Virgili, Dr. Jordi Tous; el rector del Seminari Pontifici de Tarragona, Mn. Norbert Miracle; el vicari episcopal de Tarragona, Mn. Jordi Figueras; la Secretària General i Cancellera, Sra. Rosalia Gras, entre d’altres.


insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com