TERCER CURS (60 ECTS)

El 2n i 3r curs del Batxillerat en Ciències Religioses s'impartiexen de forma cíclica en tres cursos acadèmics.

Part del tercer curs s'impartirà enguany.

 Codi

 

Assignatura

ECTS 

Professor 

3101B

OB

ECLESIOLOGIA

6

Dr. Joan Miquel Bravo

3108B

OB

SAGRAMENTS (*)

6

-

3109B

OB

SEMINARI DE SÍNTESI

(només pels alumnes de tercer curs que acaben e Batxillerat en Ciències Religioses)

6

Diversos professors

3102B

OB

LITÚRGIA 

4

Dr. Rafael Serra

3103B

OB

DRET CANÒNIC

4

Llic. Josep Queraltó

3104B

OB

MORAL DE L'AMOR I DE LA SEXUALITAT (*)

4

-

3105B

OB

LLIBRES PROFÈTICS (*)

4

-

3106B

OB

ESCRITS JOÀNICS (*)

4

-

3110B

OB

MORAL SOCIAL 

4

Llic. Santi Soro

3111B

OB

LLIBRES SAPIENCIALS I SALMS

4

Dr. Joan Ramon Marín

3112B

OB

CARTES APOSTÒLIQUES (*)

4

-

3117B

OB

TEOLOGIA PASTORAL

4

Llic. Joan Àguila

9112B

OB

TEOLOGIA ESPIRITUAL

4

Dr. Jordi díaz

0312B

LL

LLATÍ CRISTIÀ II

4

LLic. M. Claustre de Bofarull

0322B

LL

GREC BÍBLIC II (*)

4

-

 1218B

OP

AMORIS LAETITIA (vegeu programa detallat en el PDF)

4

Dr. Josep M. Gavaldà (coord.)

2111B

OP

RAMON LLULL

2

Llic. Vicenç Ribas (coord).

2131B

OP

L'HUMANISME DE LA LAUDATO SI:

ESTILS DE VIDA

2

Llic. Santi Soro

2149B

OP

LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ

EN EL PENTATEUC

2

Dr. Joan Ferrer i

Dr. Joaquim Malé

2151B

OP

EVNAGELI DE MARC

2

Llic. Josep Lluís Arín

3227B

OP

LA GEOGRAFIA DE LA TERRA SANTA*

*Aquesta assignatura es realitzarà participant a un peregrinatge a Terra Santa i lliurant el treball corresponent.

2

Llic. Antoni Pérez de Mendiguren

 OB: assignatura obligatòria // OP: assignatura optativa // LL: Llengua antiga

(*) Assignatures que no s'imparteixen en aquest curs 2016-2017.

Cal cursar un mínim de 6 ECTS d'assignautres optatives en el transcurs del Batxillerat en Ciències Religioses. També cal escollir una llengua antiga (Llatí cristià /Grec Bíblic / Hebreu Bíblic) i cursar-la durant dos cursos acadèmics (8 ECTS en total).

Durant un curs acadèmic l’alumne no pot cursar més de 60 ECTS.

Ultima actualització: 9 de gener de 2017

 

HORARIS 3r CURS 2016-2017PROGRAMA "AMORIS LAETITIA"

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com