TERCER CURS (60 ECTS)

El 2n i 3r curs del Batxillerat en Ciències Religioses s'impartiexen de forma cíclica cada trienni.

 Codi

 

Assignatura

ECTS 

Professor 

3101B

OB

ECLESIOLOGIA (*)

6

-

3108B

OB

SAGRAMENTS 

6

Dr. Rafael Serra

3109B

OB

SEMINARI DE SÍNTESI

(només pels alumnes de tercer curs que acaben el Batxillerat en Ciències Religioses)

6

Diversos professors

3102B

OB

LITÚRGIA (*)

4

-

3103B

OB

DRET CANÒNIC (*)

4

-

3104B

OB

MORAL DE L'AMOR I DE LA SEXUALITAT 

4

Dr. Josep M. Gavaldà

3105B

OB

LLIBRES PROFÈTICS 

4

Llic. Jordi Salvadó

3106B

OB

ESCRITS JOÀNICS (*)

4

-

3110B

OB

MORAL SOCIAL (*)

4

-

3111B

OB

LLIBRES SAPIENCIALS I SALMS (*)

4

-

3112B

OB

CARTES APOSTÒLIQUES 

4

Llic. Antoni Pérez de Mendiguren

3117B

OB

TEOLOGIA PASTORAL (*)

4

-

9112B

OB

TEOLOGIA ESPIRITUAL (*)

4

-

0312B

LL

LLATÍ CRISTIÀ II (*)

4

-

0322B

LL

GREC BÍBLIC II (*)

4

-

0332B

LL

HEBREU BÍBLIC II 

4

Dr. Joan Ramon Marín

2134B

OP

ACTITUDS, CREENCES I VALORS DES DE LA PSICOLOGIA SOCIAL

2

Dr. Jordi Tous

2133B

OP

DIMENSIÓ CRISTIANA DE L'ESPORT

2

Dr. Joan Miquel Bravo

3201B

OP

LITÚRGIA HISPÀNICA

2

Dr. Rafael Serra

1962B

OP 

EL CONCILI VATICÀ II

4

Llic. Jaume Gené (coord.)

2152B

OP

ISRAEL PENSA I ESCRIU LA SEVA HISTÒRIA: grans moments des de Josuè fins a la deportació de Babilònia

 

2

Dr. Joan Ferre /

Dr. Joaquim Malé

2153B 

OP

EVANGELI DE LLUC

2

Llic. Josep Lluís Arín

3227B

OP

LA GEOGRAFIA DE LA TERRA SANTA

(Aquesta assigantura es realitzarà participant a un pelegrinatge a Terra Santa i lliurant el treball corresponent)

 

2

 

Llic. Antoni Pérez de Mendiguren

 OB: assignatura obligatòria // OP: assignatura optativa // LL: Llengua clàssica

(*) ASSIGNATURES QUE NO S'IMPARTIRAN EL CURS 2017-2018.

Cal cursar un mínim de 6 ECTS d'assignautres optatives en el transcurs del Batxillerat en Ciències Religioses. També cal escollir una llengua clàssica (Llatí cristià /Grec Bíblic / Hebreu Bíblic) i cursar-la durant dos cursos acadèmics (8 ECTS en total).

Durant un curs acadèmic l’alumne no pot cursar més de 60 ECTS.

Ultima actualització: 25 de juliol de 2017

 

HORARIS 2n- 3r CURS 2017-2018

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com