SEGON CURS (60 ECTS)

El 2n i 3r curs del Batxillerat en Ciències Religioses s'impartiexen de forma cíclica cada trienni.

 

 

 Codi

 

Assignatura 

 ECTS

Professor 

2101B

OB

MISTERI DE DÉU (*)

6

 -

2102B

OB

ANTROPOLOGIA TEOLÒGICA (*)

6

-

2107B

OB

CRISTOLOGIA

6

 Dr. Josep Mateu

2018B

OB

EVANGELIS SINÒPTICS I ACTES (*)

6

-

2103B

OB

MORAL FONAMENTAL (*)

4

-

2104B

OB

PENTATEUC I HISTÒRICS (*)

4

-

2109B

OB 

ESCATOLOGIA

4

Llic. Jaume Gené

2110B

OB

HISTÒRIA DE L'ESGLÉSIA II (*)

4

-

2113B

OB

PATROLOGIA (*)

4

-

2120B

OB

MORAL DE LA VIDA 

4

Llic. Simó Gras

2106B

OB

MARIOLOGIA 

2

 Dr. Josep Mateu

 1107B

OB 

METODOLOGIA TEOLÒGICA (*)

2114B

OB

ECUMENISME (*)

2

-

0312B

LL

LLATÍ CRISTIÀ II (*)

4

 -

0322B

LL

GREC BÍBLIC II (*)

4

 -

0332B

LL

HEBREU BÍBLIC II

4

 Dr. Joan Ramon Marín

2134B

OP

ACTITUDS, CREENCES I VALORS DES DE LA PSICOLOGIA SOCIAL

2

Dr. Jordi Tous

2133B

OP

DIMENSIÓ CRISTIANA DE L'ESPORT

2

Dr. Joan Miquel Bravo

 3201B

OP

LITÚRGIA HISPÀNICA

2

Dr. Rafael Serra

1962B

OP

EL CONCILI VATICÀ II

4

Llic. Jaume Gené (coord.)

2152B

OP

ISRAEL PENSA I ESCRIU L ASEVA HISTÒRIA: grans moments des de Josuè fins a la deportació de Babilònia

2

Dr. Joan Ferrer i

Dr. Joaquim Malé

2153B

OP

EVNAGELI DE LLUC

2

Llic. Josep Lluis Arín

3227B

OP

LA GEOGRAFIA DE LA TERRA SANTA

(Aquesta assigantura es realitzarà participant a un pelegrinatge a  Terra Santa i lliurant el treball corresponent)

2

Llic. Antoni Pérez de Mendiguren

 

 (*) ASSIGNATURES QUE NO S'IMPARTIRAN DURANT EL CURS 2017-2018.

OB: assignatura obligatòria // OP: assignatura optativa // LL: Llengua clàssica

Cal cursar un mínim de 6 ECTS d'assignautres optatives en el transcurs del Batxillerat en Ciències Religioses. També cal escollir una llengua clàssica (Llatí cristià / Grec Bíblic / Hebreu Bíblic) i cursar-la durant dos cursos acadèmics (8 ECTS en total).

Durant un curs acadèmic l’alumne no pot cursar més de 60 ECTS.

Última actualització: 25 de juliol de 2017

HORARIS 2n- 3r CURS 2017-2018

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com