DECA EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

El curs “LA TEOLOGIA CATÒLICA I LA SEVA PEDAGOGIA” (24 ECTS) és el requisit acadèmic indispensable per a l’obtenció del títol de la DECA en l’ensenyament de la Religió Catòlica  en els nivells d'Educació Infantil i Primària.

 

Consta de 24 ECTS d'acord amb els 4 blocs temàtics establerts per la Conferència Episcopal Espanyola, segons la seva nota sobre "Nous requisits per a l'obtencíó de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (D.E.C.A.) conforme al R. D. 1619/2011".

 

Els blocs, de 6 ECTS cadascun, són:

 

I.   RELIGIÓ, CULTURA I VALORS

II.  EL MISSATGE CRISTIÀ

III. L’ESGLÉSIA, ELS SAGRAMENTS I LA MORAL

IV. PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ

 

 

 

I. RELIGIÓ, CULTURA I VALORS

1000D

6.0 ECTS

RELIGIÓ, CULTURA I VALORS

 CURS 2017-2018

 

 

 

Els estudiants de Grau d'Educació Primària i/o Educació Infantil a la URV recordeu que podeu cursar aquesta assignatura “Religió, cultura i valors” (6 ECTS) dins dels vostres estudis ja que també s'imparteix a la URV.

 

II. EL MISSATGE CRISTIÀ

1003D

6.0 ECTS

EL MISSATGE CRISTIÀ

CURS 2017-2018

   

Professor: Llic. Joan Àguila

 

 

III. L'ESGLÉSIA, ELS SAGRAMENTS I LA MORAL

1004D

6.0 ECTS

 L'ESGLÉSIA, ELS SAGRAMENTS

I LA MORAL

CURS 2016-2017

   

Sessions: (Dijous) 29 de setembre, 06/13/27 d’octubre, 03/10/17/24 de novembre, 1/15/22 de desembre de 2016 i 12/19/26 de gener i 2 de febrer de 2017.

Horari: de 18h. a 21h.

Prof.: Llic. M. Teresa Muñoz 

 

 

 

IV. PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ

1008D

6.0 ECTS

PEDAGOGIA i DIDÀCTICA

DE LA RELIGIÓ

CURS 2016-2017

   

Sessions: (Dijous) 09/16/23 de febrer, 02/09/16/23/30 de març, 06/27 d’abril, 04/11/18/25 de maig i 01 de juny de 2017

Horari: de 18h. a 21h.

Prof.: Llic. M. de l'Esperança Amill

 

 

 

 

Els estudiants de Grau d'Educació Primària i/o Educació Infantil a la URV recordeu que podeu cursar aquesta assignatura “Pedagogia i didàctica de la Religió” (6 ECTS)dins dels vostres estudis ja que també s'imparteix  s’imparteix a la URV.

 

 

 Preus:

1000D

Religió, cultura i valors

162.00 €

1003D

El missatge cristià

162.00€

1004D

L’Església, els sagraments i la moral

162.00 €

1008D

Pedagogia i didàctica de la religió

162.00 €

 

Preu total en la matrícula de 12 ECTS

(tot curs 2016-2017 / taxes i assegurança no incloses)

300.00 €

Última actualització: 18 d'octubre de 2106

 

DECA ED. INFANTIL I PRIMÀRIA CURS 2016-2017

insafINSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS»

Edifici del Seminari
C/ de Sant Pau, 4 // 43003 - Tarragona

Telf.: 977 233 833
E-mail: insaf@arqtgn.cat

by mussara.com